Image default
Tin Tức Tổng Hợp

Chủ sở hữu căn nhà 𝗾𝘂𝗮 đ𝗼̛̀𝗶, ai được nhận thừa kế ? Xem để gia đình không 𝗴𝗶𝗮̀𝗻𝗵 𝗴𝗶𝗮̣̂𝘁 nhau

Trước khi mất nếu có sự chuẩn bị kỹ lưỡng rõ ràng thì người ở lại đâu phải khốn khổ, nhưng mà trên đời này đâu phải lúc nào mọi chuyện cũng xảy ra như ý nguyện mỗi người.

Hôm qua có cô em nọ gọi cho mình hỏi chuyện chia căn nhà của ông nội. Số là nào giờ cả nhà em, ba thế hệ sống chung trong căn nhà ở một quận trung tâm TP.HCM. Ông nội là chủ sở hữu căn nhà, cũng là đứng tên trong Sổ hộ khẩu.

Ông nội mất đi, không có để lại di chúc gì hết, bây giờ mấy anh chị em, dâu rể rồi con cháu bắt đầu muốn bán đi căn nhà đó, nhưng đâu phải ai cũng đồng ý, người muốn người không, giờ không biết làm sao?

𝗥𝗼̂̀𝗶 𝗲𝗺 𝗵𝗼̉𝗶 𝗺𝗶̀𝗻𝗵 𝗴𝗶𝗼̛̀ 𝗺𝗮̀ 𝗰𝗮̆𝗻 𝗻𝗵𝗮̀ đ𝗼́ 𝗯𝗮́𝗻 đ𝗶, 𝗺𝗲̣ 𝗰𝗼𝗻 𝗲𝗺 𝗰𝗼́ 𝗽𝗵𝗮̂̀𝗻 𝗸𝗵𝗼̂𝗻𝗴, 𝘃𝗶̀ 𝗺𝗲̣ 𝗰𝗼𝗻 𝗲𝗺 𝗰𝘂̃𝗻𝗴 𝗰𝗼́ 𝘁𝗲̂𝗻 𝘁𝗿𝗼𝗻𝗴 𝗦𝗼̂̉ 𝗵𝗼̣̂ 𝗸𝗵𝗮̂̉𝘂. 𝗔̀ đ𝗮̂𝘆, 𝗺𝗶̀𝗻𝗵 𝗵𝗶𝗲̂̉𝘂 𝘁𝗮̂𝗺 𝘁𝗿𝗮̣𝗻𝗴 𝗰𝘂̃𝗻𝗴 𝗻𝗵𝘂̛ 𝘁𝗵𝗮̆́𝗰 𝗺𝗮̆́𝗰 𝗰𝘂̉𝗮 𝗻𝗵𝗶𝗲̂̀𝘂 𝗻𝗴𝘂̛𝗼̛̀𝗶, 𝗻𝗲̂𝗻 𝘀𝗮̆̃𝗻 𝗰𝗮̂𝘂 𝗰𝗵𝘂𝘆𝗲̣̂𝗻 𝗻𝗮̀𝘆 𝗺𝗶̀𝗻𝗵 𝗴𝗶𝗮̉𝗶 đ𝗮́𝗽 𝗹𝘂𝗼̂𝗻.

𝗔̉𝗻𝗵 𝗺𝗶𝗻𝗵 𝗵𝗼̣𝗮. 𝗡𝗴𝘂𝗼̂̀𝗻: 𝗜𝗻𝘁𝗲𝗿𝗻𝗲𝘁.

Ông nội đứng tên chủ sở hữu căn nhà cũng là chủ hộ trong Sổ hộ khẩu. Hiện tại, bà nội em vẫn còn sống và ông nội có 4 người con, trong đó người con đầu đã mất trước ông nội và người này đã có 2 con.

Về nguyên tắc, theo quy định của Bộ luật dân sự năm 2015 thì việc chia thừa kế phần tài sản do người mất để lại sẽ ưu tiên chia cho những người thuộc hàng thừa kế thứ nhất, bao gồm vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi. Tất nhiên với những trường hợp cha nuôi, mẹ nuôi, con nuôi đều phải có giấy xác nhận về mặt pháp lý.

Bởi theo quy định của Bộ luật dân sự có một trường hợp đặc biệt đó là thừa kế thế vị, nghĩa là người nhận thừa kế qua đờii thì con của người này được nhận, nếu con của người này mất thì cháu được nhận.

𝗕𝗼̛̉𝗶 𝘁𝗵𝗲𝗼 𝗾𝘂𝘆 đ𝗶̣𝗻𝗵 𝗰𝘂̉𝗮 𝗕𝗼̣̂ 𝗹𝘂𝗮̣̂𝘁 𝗱𝗮̂𝗻 𝘀𝘂̛̣ 𝗰𝗼́ 𝗺𝗼̣̂𝘁 𝘁𝗿𝘂̛𝗼̛̀𝗻𝗴 𝗵𝗼̛̣𝗽 đ𝗮̣̆𝗰 𝗯𝗶𝗲̣̂𝘁 đ𝗼́ 𝗹𝗮̀ 𝘁𝗵𝘂̛̀𝗮 𝗸𝗲̂́ 𝘁𝗵𝗲̂́ 𝘃𝗶̣, 𝗻𝗴𝗵𝗶̃𝗮 𝗹𝗮̀ 𝗻𝗴𝘂̛𝗼̛̀𝗶 𝗻𝗵𝗮̣̂𝗻 𝘁𝗵𝘂̛̀𝗮 𝗸𝗲̂́ 𝗾𝘂𝗮 đ𝗼̛̀i𝗶 𝘁𝗵𝗶̀ 𝗰𝗼𝗻 𝗰𝘂̉𝗮 𝗻𝗴𝘂̛𝗼̛̀𝗶 𝗻𝗮̀𝘆 đ𝘂̛𝗼̛̣𝗰 𝗻𝗵𝗮̣̂𝗻, 𝗻𝗲̂́𝘂 𝗰𝗼𝗻 𝗰𝘂̉𝗮 𝗻𝗴𝘂̛𝗼̛̀𝗶 𝗻𝗮̀𝘆 𝗺𝗮̂́𝘁 𝘁𝗵𝗶̀ 𝗰𝗵𝗮́𝘂 đ𝘂̛𝗼̛̣𝗰 𝗻𝗵𝗮̣̂𝗻.

Như vậy có thể hiểu, căn nhà được chia thành 5 phần, gồm:

– 1 phần của bà nội.

– 3 người con còn sống mỗi người 1 phần.

– 1 phần cho 2 con của người đã mất.

𝗡𝗵𝘂̛̃𝗻𝗴 𝗻𝗴𝘂̛𝗼̛̀𝗶 𝗼̛̉ 𝗵𝗮̀𝗻𝗴 𝘁𝗵𝘂̛̀𝗮 𝗸𝗲̂́ 𝘁𝗵𝘂̛́ 𝗵𝗮𝗶 𝘀𝗲̃ 𝗰𝗵𝗶̉ đ𝘂̛𝗼̛̣𝗰 𝗵𝘂̛𝗼̛̉𝗻𝗴 𝗸𝗵𝗶 𝗸𝗵𝗼̂𝗻𝗴 𝗰𝗼̀𝗻 𝗮𝗶 𝗼̛̉ 𝗵𝗮̀𝗻𝗴 𝘁𝗵𝘂̛̀𝗮 𝗸𝗲̂́ 𝘁𝗵𝘂̛́ 𝗻𝗵𝗮̂́𝘁, 𝗯𝗮𝗼 𝗴𝗼̂̀𝗺 𝗰𝗵𝗲̂́𝘁 𝘁𝗿𝘂̛𝗼̛́𝗰, 𝗸𝗵𝗼̂𝗻𝗴 𝗰𝗼́ 𝗾𝘂𝘆𝗲̂̀𝗻 𝗵𝘂̛𝗼̛̉𝗻𝗴 𝘁𝗵𝘂̛̀𝗮 𝗸𝗲̂́ 𝗵𝗼𝗮̣̆𝗰 𝗯𝗶̣ 𝘁𝗿𝘂𝗮̂́𝘁 𝗾𝘂𝘆𝗲̂̀𝗻 𝗵𝘂̛𝗼̛̉𝗻𝗴 𝘁𝗵𝘂̛̀𝗮 𝗸𝗲̂́.

Việc của những người còn sống là phải kê khai di sản thừa kế, nghĩa là kê khai tất cả những tài sản mà ông nội để lại. Đồng thời, kê khai những người có mối quan hệ trong hàng thừa kế thứ nhất, đồng thời chứng minh mối quan hệ thông qua các giấy tờ xác nhận, ví dụ như Giấy chứng nhận kết hôn, Giấy khai sinh,… Lưu ý rằng, Sổ hộ khẩu không phải là tất cả để chứng minh cho mối quan hệ với vợ, con và cháu nhe, rất nhiều người nhầm lẫn chỗ này dẫn đến lo lắng, hoang mang, thậm chí còn sợ phải chia của.

𝗔̉𝗻𝗵 𝗺𝗶𝗻𝗵 𝗵𝗼̣𝗮. 𝗡𝗴𝘂𝗼̂̀𝗻: 𝗜𝗻𝘁𝗲𝗿𝗻𝗲𝘁.

Sau khi tiến hành kê khai di sản thừa kế, thì thủ tục kế tiếp đó là sang tên sổ hồng (là Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất). Khi đã chính thức đứng tên trên sổ thì những người thừa kế mới có quyền quyết định bán căn nhà. Việc bán căn nhà có thể không được diễn ra nếu như một trong những người cùng đứng tên chủ sở hữu không đồng ý.

Một trong những cách giải quyết mà một số gia đình lựa chọn mang tính “dĩ hòa vi quý” thuận lợi giữa đôi bên, là người không muốn bán căn nhà sẽ ở lại nhà đó, đồng thời, phải đưa số tiền tương ứng với phần giá trị căn nhà mà những người thừa kế muốn bán đáng lẽ được hưởng, đổi lại việc sang tên chỉ để cho người còn lại ở căn nhà đó.

Thêm một vấn đề phát sinh rằng, những người đã đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp nhưng sau đó quyền sở hữu chỗ ở đó đã chuyển cho người khác mà sau 12 tháng kể từ ngày chuyển quyền sở hữu vẫn chưa đăng ký thường trú ở chỗ mới sẽ bị xóa tên trong Sổ hộ khẩu, trừ trường hợp người sở hữu hiện tại đồng ý, hoặc tiếp tục được cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ, theo quy định mới áp dụng kể từ ngày 01/7/2021 tại Luật cư trú năm 2020.

𝗠𝗲̣ 𝗻𝗮̆́𝗺 𝗿𝗼̃ 𝗻𝗴𝘂𝘆𝗲̂𝗻 𝘁𝗮̆́𝗰 𝗿𝗼̂̀𝗶 𝘁𝗵𝗶̀ 𝗰𝘂̛́ 𝘁𝗵𝗮̆̉𝗻𝗴 𝘁𝗶𝗲̂́𝗻 𝗹𝗮̀𝗺 𝘁𝗵𝗲𝗼 đ𝘂́𝗻𝗴 𝗹𝘂𝗮̣̂𝘁 𝘁𝗵𝗼̂𝗶, đ𝘂̛̀𝗻𝗴 𝗺𝗮̆́𝗰 𝗰𝗼̂𝗻𝗴 𝗰𝗮̃𝗶 𝗺𝗮̂́𝘆 𝗰𝗵𝘂𝘆𝗲̣̂𝗻 đ𝗮̂𝘂 đ𝗮̂𝘂 𝗺𝗮̀ 𝗸𝗵𝗼̂𝗻𝗴 𝗴𝗶𝗮̉𝗶 𝗾𝘂𝘆𝗲̂́𝘁 đ𝘂̛𝗼̛̣𝗰 𝘃𝗮̂́𝗻 đ𝗲̂̀.

error: WP Content Copy Protection