Image default
Tin Tức Tổng Hợp

Ám ảnh video nữ tiếp viên Indonesia 𝚔𝚑𝚘́𝚌 trước khi máy bay rơi xuống biển

ɴɢàʏ 10/1, ʟựᴄ ʟượɴɢ ᴄứᴜ ʜộ ɪɴᴅᴏɴᴇsɪᴀ ᴄũɴɢ đᴀɴɢ ᴅốᴄ sứᴄ ᴛìᴍ ᴋɪếм ᴄứᴜ ʜộ, ᴛʀᴏɴɢ ᴋʜɪ ᴛậᴘ đᴏàɴ ʙᴏᴇɪɴɢ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ sẵɴ sàɴɢ ʜỗ ᴛʀợ ɢɪᴀ đìɴʜ ᴄáᴄ 𝚗.𝚊̣𝚗 𝚗𝚑𝚊̂.𝚗. ɴɢườɪ đứɴɢ đầᴜ ʟựᴄ ʟượɴɢ ᴛìᴍ ᴋɪếм ᴄ,ứᴜ ʜộ ɪɴᴅᴏɴᴇɪsᴀ ʜôᴍ ɴᴀʏ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ ᴄó ᴛíɴ ʜɪệᴜ ᴘ.ʜ.áᴛ ʀᴀ ᴛừ 2 đɪểᴍ ᴠà đó ᴄó ᴛʜể ʟà ᴛừ ᴄʜɪếᴄ ʜộᴘ đᴇɴ ᴄủᴀ ᴄʜɪếᴄ ᴍáʏ ʙᴀʏ 𝗴𝗮̣̆𝗽 𝗻𝗮̣𝗻.

𝙼𝚊́𝚢 𝚋𝚊𝚢 𝚔𝚑𝚘̛̉𝚒 𝚑𝚊̀,𝚗𝚑 𝚝𝚞̛̀ 𝚜𝚊̂𝚗 𝚋𝚊𝚢 𝚕𝚞́𝚌 𝟷𝟺𝚑𝟹𝟼 𝚟𝚊̀ 𝚖,𝚊̂́𝚝 𝚝𝚒́𝚗 𝚑𝚒𝚎̣̂𝚞 𝚟𝚘̛́𝚒 𝚋𝚘̣̂ 𝚔𝚒𝚎̂̉𝚖 𝚜𝚘𝚊́𝚝 𝚔𝚑𝚘̂𝚗𝚐 𝚕𝚞̛𝚞 𝚕𝚞́𝚌 𝟷𝟺𝚑𝟺0. 𝙿𝚑𝚒 𝚌𝚘̛ đ𝚞̛𝚘̛̣𝚌 𝚌𝚑𝚘 𝚕𝚊̀ đ𝚊̃ 𝚛𝚘̛,𝚒 𝚝𝚞̛̀ đ𝚘̣̂ 𝚌𝚊𝚘 𝟹.000 𝚖 𝚌𝚑𝚒̉ 𝚜𝚊𝚞 𝟺 𝚙𝚑𝚞́𝚝 𝚌,𝚊̂́𝚝 𝚌𝚊́𝚗𝚑. 𝙶𝚒𝚘̛́𝚒 𝚌𝚑𝚞̛́𝚌 𝙸𝚗𝚍𝚘𝚗𝚎𝚜𝚒𝚊 𝚌𝚑𝚘 𝚋𝚒𝚎̂́𝚝 𝚌𝚊̉ 𝟼𝟸 𝚗𝚐𝚞̛𝚘̛̀𝚒 𝚌𝚘́ 𝚖𝚊̣̆𝚝 𝚝𝚛𝚎̂𝚗 𝚌𝚑𝚒𝚎̂́𝚌 𝚖𝚊́𝚢 𝚋𝚊𝚢 𝗴𝗮̣̆𝗽 𝗻𝗮̣𝗻 đ𝚎̂̀𝚞 𝚕𝚊̀ 𝚌𝚘̂ɴԍ 𝚍𝚊̂𝚗 𝚗𝚞̛𝚘̛́𝚌 𝚗𝚊̀𝚢

ᴀɴʜ ʏᴀᴍᴀɴ ᴢᴀɪ đã sốɴɢ ở ᴛʜàɴʜ ᴘʜố ᴘᴏɴᴛɪᴀɴᴀᴋ đượᴄ 𝟷 ɴăᴍ. ᴠì ᴛʜế, ᴛʜᴇᴏ ᴅự địɴʜ, ᴠợ ᴠà 𝟹 đứᴀ ᴄᴏɴ ᴄủᴀ ᴀɴʜ sẽ ʙᴀʏ đếɴ đâʏ để ᴄả ɢɪᴀ đìɴʜ đᴏàɴ ᴛụ.

Ngày 9/1, chiếc máy bay của hãng hàng không Sriwijaya Λir, Indonesia cất cánh từ thủ đô Jakarta đã gặp sự cố khiến 62 người gồm hành khách và phi hành đoàn мǻt tích.

ᴛʀᴏɴɢ ᴋʜɪ độɪ ᴄứᴜ ʜộ đᴀɴɢ ᴛíᴄʜ ᴄựᴄ ʟàᴍ ᴠɪệᴄ, ᴛìᴍ ᴋɪếм ᴛᴜɴɢ ᴛíᴄʜ ᴄáᴄ ɴạɴ ɴʜâɴ ᴛʜì ᴛạɪ sâɴ ʙᴀʏ ǫᴜốᴄ ᴛế sᴜᴘᴀᴅɪᴏ, ᴘᴏɴᴛɪᴀɴᴀᴋ, ᴛâʏ ᴋᴀʟɪᴍᴀɴᴛᴀɴ, ɴʜɪềᴜ ɴʜâɴ ᴛʜâɴ ᴄủᴀ ɴʜữɴɢ ɴɢườɪ ᴄó ᴍặᴛ ᴛʀêɴ ᴄʜᴜʏếɴ ʙᴀʏ “đứɴɢ ɴɢồɪ ᴋʜôɴɢ ʏêɴ” ᴄʜờ ᴛɪɴ ᴛứᴄ. ᴄũɴɢ ɴʜư ɴʜɪềᴜ ɴʜâɴ ᴛʜâɴ ᴋʜáᴄ, ᴀɴʜ ʏᴀᴍᴀɴ ᴢᴀɪ đᴀɴɢ ᴍᴏɴɢ ᴍộᴛ ᴘʜéᴘ ᴍàᴜ sẽ đếɴ ᴠớɪ ᴠợ ᴠà 𝟹 đứᴀ ᴄᴏɴ ᴄủᴀ ᴀɴʜ.

🅽🅶ườ🅸 đà🅽 ô🅽🅶 🅲ó 🆅ợ 🆅à 3 🅲🅾🅽 🆃🆁ê🅽 🅲🅷🆄🆈ế🅽 🅱🅰🆈 🆃🅷ẫ🅽 🆃🅷ờ 🅽🅷ì🅽 ả🅽🅷 🅲🅾🅽 🆃🆁🅾🅽🅶 đ🅸ệ🅽 🆃🅷🅾ạ🅸

ɴɢườɪ đàɴ ôɴɢ ᴛʜấᴛ ᴛʜầɴ ɴʜìɴ ảɴʜ đứᴀ ᴄᴏɴ ᴍớɪ sɪɴʜ ᴛʀᴏɴɢ đɪệɴ ᴛʜᴏạɪ (Ảɴʜ: ᴛʀɪʙᴜɴɴᴇᴡs)

Đượᴄ ʙɪếᴛ, ᴀɴʜ ʏᴀᴍᴀɴ ᴢᴀɪ đã sốɴɢ ở ᴛʜàɴʜ ᴘʜố ᴘᴏɴᴛɪᴀɴᴀᴋ đượᴄ 𝟷 ɴăᴍ. ᴠì ᴛʜế, ᴛʜᴇᴏ ᴅự địɴʜ, ᴠợ ᴠà 𝟹 đứᴀ ᴄᴏɴ ᴄủᴀ ᴀɴʜ sẽ ʙᴀʏ đếɴ đâʏ để đᴏàɴ ᴛụ, sᴀᴜ đó ᴄả ɢɪᴀ đìɴʜ sẽ đɪ ɴɢʜỉ ᴍáᴛ ᴄùɴɢ ɴʜᴀᴜ. 𝙽𝚐𝚘̂̀𝚒 𝚝𝚑𝚊̂́𝚝 𝚝𝚑𝚊̂̀𝚗 ở sâɴ ʙᴀʏ sᴜᴘᴀᴅɪᴏ, ᴀɴʜ ʏᴀɴᴍᴀɴ ᴢᴀɪ ᴄʜỉ ᴍᴏɴɢ sẽ ᴄó ᴍộᴛ đɪềᴜ ᴋỳ ᴛíᴄʜ xảʏ ʀᴀ ᴠớɪ ᴠợ ᴄᴏɴ ᴍìɴʜ.

𝙰𝚗𝚑 𝚌𝚑𝚒𝚊 𝚜𝚎̉ 𝚝𝚛𝚘𝚗𝚐 𝚍𝚘̀𝚗𝚐 𝚗𝚞̛𝚘̛́𝚌 𝚖𝚊̆́ᴛ. “ʟầɴ ᴄᴜốɪ ᴄùɴɢ ᴀɴʜ ʟɪêɴ ʟạᴄ đượᴄ ᴠợ ᴄᴏɴ ʟà ᴠàᴏ ʟúᴄ 𝟸ʜ𝟹𝟶 ɴɢàʏ 𝟿/𝟷 (ᴛʜᴇᴏ ɢɪờ địᴀ ᴘʜươɴɢ). ᴋʜɪ đó 𝟺 ᴍẹ ᴄᴏɴ đᴀɴɢ ở sâɴ ʙᴀʏ ᴄʜᴜẩɴ ʙị ʜàɴʜ ᴛʀìɴʜ đếɴ ᴛʜàɴʜ ᴘʜố ᴘᴏɴᴛɪᴀɴᴀᴋ. ᴛôɪ đã đợɪ ᴠợ ᴄᴏɴ íᴛ ɴʜấᴛ 𝟷 ᴛɪếɴɢ ɴʜưɴɢ ᴋʜôɴɢ ᴛʜấʏ ʜọ, đɪệɴ ᴛʜᴏạɪ ᴄũɴɢ ᴋʜôɴɢ ᴛʜể ʟɪêɴ ʟạᴄ đượᴄ”.

🅰🅽🅷 🆈🅰🅼🅰🅽 🆉🅰🅸 🅼ắ🆃 đỏ 🅷🅾🅴 🅺🅷🅸ế🅽 🅽🅷🅸ề🆄 🅽🅶ườ🅸 🆇ó🆃 🆇🅰 (Ả🅽🅷: 🆃🆁🅸🅱🆄🅽🅽🅴🆆🆂)

ʜìɴʜ ảɴʜ ɴɢườɪ đàɴ ôɴɢ ɴɢồɪ ʙầɴ ᴛʜầɴ, ᴍắᴛ đỏ ʜᴏᴇ ɴʜìɴ đứᴀ ᴄᴏɴ ᴍớɪ sɪɴʜ ᴛʀᴏɴɢ đɪệɴ ᴛʜᴏạɪ đã ᴋʜɪếɴ ᴋʜôɴɢ íᴛ ɴɢườɪ 𝚡𝚘́𝚝 𝚡𝚊. ɴɢᴏàɪ ᴀɴʜ ʏᴀᴍᴀɴ ᴢᴀɪ, ɴʜɪềᴜ ᴛʜâɴ ɴʜâɴ ᴋʜáᴄ ᴄũɴɢ 𝚐𝚞̣𝚌 đ𝚊̂̀𝚞 𝚔𝚑𝚘́𝚌 𝚗𝚞̛́𝚌 𝚗𝚘̛̉ . ᴋʜôɴɢ ᴋʜí đᴀᴜ ᴛ.ʜ.ư.ơ.ɴ.ɢ ʙᴀᴏ ᴛʀùᴍ ᴄả sâɴ ʙᴀʏ.

ʜɪệɴ ɴᴀʏ, ᴍộᴛ số ᴄʜᴜʏêɴ ɢɪᴀ ᴛâᴍ ʟý đã ᴄó ᴍặᴛ ᴛạɪ sâɴ ʙᴀʏ sᴜᴘᴀᴅɪᴏ, đề ᴘʜòɴɢ ᴛʀườɴɢ ʜợᴘ ᴄáᴄ ɴʜâɴ ᴛʜâɴ ʙị ᴋʜủɴɢ ʜᴏảɴɢ, ᴋʜôɴɢ ɢɪữ ɴổɪ ʙìɴʜ ᴛĩɴʜ.

🅽🅷🅸ề🆄 🅽🅷â🅽 🆃🅷â🅽 🅺🅷á🅲 đứ🅽🅶 🅽🅶ồ🅸 🅺🅷ô🅽🅶 🆈ê🅽 🆃ạ🅸 🆂â🅽 🅱🅰🆈 (Ả🅽🅷: 🆃🆁🅸🅱🆄🅽🅽🅴🆆🆂)

ʟựᴄ ʟượɴɢ ᴄʜứᴄ ɴăɴɢ ᴛìᴍ ᴋɪếᴍ xᴜʏêɴ đêᴍ xᴜɴɢ ǫᴜᴀɴʜ địᴀ đɪểᴍ ᴍáʏ ʙᴀʏ ʀơɪ.
ᴛʀêɴ ᴍáʏ ʙᴀʏ ɢặᴘ ɴ.ạ.ɴ ᴄó 𝟼𝟸 ʜàɴʜ ᴋʜáᴄʜ ᴠà ᴘʜɪ ʜàɴʜ đᴏàɴ, ᴛʀᴏɴɢ đó ᴄó ᴄả ᴛʀẻ sơ sɪɴʜ.

ᴄʜɪềᴜ 𝟿/𝟷, ɴʜà ᴄʜứᴄ ᴛʀáᴄʜ ɪɴᴅᴏɴᴇsɪᴀ x.á.ᴄ ɴʜậɴ ᴄʜᴜʏếɴ ʙᴀʏ ᴍᴀɴɢ số ʜɪệᴜ sᴊ𝟷𝟾𝟸 ᴄủᴀ ʜãɴɢ ʜàɴɢ ᴋʜôɴɢ sʀɪᴡɪᴊᴀʏᴀ ᴀɪʀ đã ʀơɪ xᴜốɴɢ ʙɪểɴ ᴄʜỉ sᴀᴜ 𝟺 ᴘʜúᴛ ᴄấᴛ ᴄáɴʜ. Ôɴɢ sᴜʀᴀᴄʜᴍᴀɴ, đạɪ ᴅɪệɴ ᴄʜíɴʜ ǫᴜʏềɴ ᴋʜᴜ ᴠựᴄ ǫᴜầɴ đảᴏ ɴᴀᴍ sᴇʀɪʙᴜ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ: “ᴄʜúɴɢ ᴛôɪ đã ᴛìᴍ ᴛʜấʏ ᴍảɴʜ νỡ ᴄủᴀ ᴄʜɪếᴄ ᴍáʏ ʙᴀʏ ɴàʏ ɴʜờ ᴍỏ ɴᴇᴏ ᴠà sự ʜỗ ᴛʀợ ᴄủᴀ ᴄáᴄ ɴɢư ᴅâɴ”.

🅼ộ🆃 🆂ố 🅼ả🅽🅷 νỡ đượ🅲 🅲🅷🅾 🅻à 🅲ủ🅰 🅼á🆈 🅱🅰🆈 đượ🅲 🆃ì🅼 🆃🅷ấ🆈 (Ả🅽🅷: 🅲🅽🅽)

ɴɢᴏàɪ ʀᴀ, ᴍộᴛ ɴɢư ᴅâɴ đã ᴋʜᴀɪ ʙáᴏ ᴠớɪ ᴄáᴄ ɴʜà ᴄʜứᴄ ᴛʀáᴄʜ ʀằɴɢ ᴠàᴏ ᴛʜờɪ đɪểᴍ ᴄʜɪếᴄ ᴍáʏ ʙᴀʏ ᴍấᴛ ʟɪêɴ ʟạᴄ, ʜọ đã ɴɢʜᴇ ᴛʜấʏ 𝟸 ᴛɪếɴɢ ɴổ ʟớɴ. ᴄòɴ ᴛʜᴇᴏ ôɴɢ ᴊᴜɴᴀᴇᴅɪ, ɴʜà ᴄʜứᴄ ᴛʀáᴄʜ ᴛạɪ ǫᴜầɴ đảᴏ sᴇʀɪʙᴜ ᴛʜì ôɴɢ đã ɴʜậɴ đượᴄ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ʀằɴɢ ɴʜɪềᴜ ɴɢườɪ ᴅâɴ ᴛạɪ đảᴏ ʟᴀɴᴄᴀɴɢ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ ʜọ đã ɴʜìɴ ᴛʜấʏ ᴍộᴛ ᴠụ ʀơɪ ᴍáʏ ʙᴀʏ.

Đồɴɢ ᴛʜờɪ, ᴍộᴛ số ɴɢư ᴅâɴ ᴄʜứɴɢ ᴋɪếɴ ᴄʜɪếᴄ ᴍáʏ ʀơɪ đã ɴɢᴀʏ ʟậᴘ ᴛứᴄ ʟɪêɴ ʟạᴄ ᴠớɪ ʟựᴄ ʟượɴɢ ᴄứᴜ ʜộ.

Sau 1 ngày tìm kiếm, lực lượng cứu hộ bao gồm cảnh sát, quân đội, cơ quan tìm kiếm cứu hộ cứu 𝗻𝗮̣𝗻 Indonesia đã tiếp cận được các vật thể từ chiếc máy bay 𝘅𝗮̂́𝘂 𝘀𝗼̂́. Ông Rasman, Điều phối viên Cơ quan Tìm kiếm, Cứu hộ và 𝐶𝑢̛́𝑢 𝑛𝑎̣𝑛 Indonesia cho biết: “Tổng cộng có 3 túi mảnh vỡ máy bay, 1 túi đồ vật dụng và 5 túi các bộ phận 𝐭.𝐡𝐢 𝐭𝐡.𝐞̂̉ người đã được tìm thấy. Chúng tôi sẽ lập tức điều tra để xác định các vật thể tìm được trong quá trình tìm kiếm. Các bộ phận𝐭.𝐡𝐢 𝐭𝐡.𝐞̂̉ sẽ được chuyển tới bệnh viện để tiến hành xét nghiệm, nhận dạng 𝐧𝐚̣.𝐧 𝐧𝐡.𝐚̂𝐧.”

Bệnh viện cảnh sát Kramat Jati vẫn chưa thể tiến hành nhận dạng 𝐭.𝐡𝐢 𝐭𝐡.𝐞̂̉ 𝐧𝐚̣.𝐧 𝐧𝐡.𝐚̂𝐧. Ông Hery Wijatmoko, Chỉ huy Cơ quan Nhận dạng 𝐧𝐚̣.𝐧 𝐧𝐡.𝐚̂𝐧 Thảm họa, Bệnh viện Cảnh sát Kramat Jati nói rằng nhóm của ông vẫn đang thu thập đầy đủ dữ liệu do gia đình 𝐧𝐚̣.𝐧 𝐧𝐡.𝐚̂𝐧 cung cấp để tiến hành xác định ADN. Theo Cơ quan tìm kiếm cứu hộ cứu 𝗻𝗮̣𝗻 Indonesia, lực lượng chức năng đã phát hiện ra 2 tín hiệu được cho là từ hộp đen của máy bay 𝗴𝗮̣̆𝗽 𝗻𝗮̣𝗻.

Quá trình tìm kiếm máy bay số hiệu SJ 182 của Sriwijaya Air 𝗴𝗮̣̆𝗽 𝗻𝗮̣𝗻 tại vùng biển Vạn đảo, ngoài khơi thủ đô Jakarta ngày hôm nay đã phải dừng lại lúc 17h00 do thời tiết xấu.

Trước đó, ngày 9/1, máy bay Boeing 737-500 của hãng hàng không Sriwijaya Air chở 62 hành khách và phi hành đoàn, tất cả là công dân Indonesia, đã mất liên lạc với đài không lưu 4 phút sau khi cất cánh từ sân bay Soekarno Hatta, thủ đô Jakarta hướng tới thành phố Pontianak, đảo Kalimantan./.

Theo YAN!

error: WP Content Copy Protection