Image default
Tin Tức Tổng Hợp

sư ᴛʀụ ᴛʀì ᴛừɴɢ ᴛʜả ᴄʜó ᴄắɴ вấч ᴍặᴛ ᴘʜậᴛ ᴛử ʟạí ᴛíếᴘ ᴛụᴄ ʟộɴɢ ʜàɴʜ ᴅùɴɢ ɴʜαɴɢ ᴄʜáч хᴜα đᴜổí ᴄʜáᴜ вé

sαᴜ ᴋʜí ᴠáí ᴠọɴɢ ɴɢσàí ᴄổɴɢ ᴄʜùα, ɴɢườí ᴘʜụ ɴữ ᴄùɴɢ вé ɢáí 4 ᴛᴜổí ᴄó ᴅừɴɢ ʟạí ᴄʜụᴘ ảɴʜ ᴛʜì вị ᴠị sư ᴛʀụ ᴛʀì хᴜα đᴜổí, ᴛʜậᴍ ᴄʜí ᴠị ɴàч ᴄòɴ ᴅùɴɢ ɴắᴍ ɴʜαɴɢ đαɴɢ ᴄʜáч ᴘʜαɴɢ ᴠàσ ᴛαч ɴɢườí ᴘʜụ ɴữ.

ᴍớɪ đâʏ ᴍxʜ xôɴ xᴀᴏ ᴄʜɪᴀ sẻ ᴠề sự ᴠɪệᴄ ɴɢườɪ ᴘʜụ ɴữ đɪ ʟễ ᴄʜùᴀ ɴʜưɴɢ ʙị sư ᴛʀụ ᴛʀì xᴜᴀ đᴜổɪ. ɴɢᴀʏ sᴀᴜ ᴋʜɪ sự ᴠɪệᴄ đượᴄ đưᴀ ʟêɴ ɱạɳɠ xã ԋộι đã ɢâყ ზứƈ xúƈ ƚɾσɳɠ ԃư ʅυậɳ.

ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ đếɴ ᴠụ ᴠɪệᴄ, ᴜʙɴᴅ ᴘʜườɴɢ Đằɴɢ ʟâᴍ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ đã ᴄó ᴠăɴ ʙảɴ đề ɴɢʜị ᴜʙɴᴅ ǫᴜậɴ ʜảɪ ᴀɴ, ʙᴀɴ ᴛʀị sự ɢɪáᴏ ʜộɪ ᴘʜậᴛ ɢɪáᴏ ǫᴜậɴ ᴄó ý ᴋɪếɴ ᴠớɪ ʜộɪ ᴘʜậᴛ ɢɪáᴏ ᴛᴘ ʜảɪ ᴘʜòɴɢ để ᴄó ʙɪệɴ ᴘʜáᴘ đɪềᴜ ᴄʜỉɴʜ ᴠớɪ ᴛʀụ ᴛʀì ᴄʜùᴀ ᴛʀᴜɴɢ ʜàɴʜ ᴠì đã xᴜᴀ đᴜổɪ ɴɢườɪ ᴅâɴ ᴄʜụᴘ ảɴʜ ᴛạɪ ᴄʜùᴀ, ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ᴛʀêɴ ʙáᴏ ɴɢườɪ ʟᴀᴏ độɴɢ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ.

Đại đức Thích B.P., trụ trì chùa Trung Hành.

ᴛʜᴇᴏ đó, sự ᴠɪệᴄ xảʏ ʀᴀ ᴠàᴏ ɴɢàʏ 13/3 (ᴍùɴɢ 1 ᴛʜáɴɢ 2 âᴍ ʟịᴄʜ). ᴠàᴏ sáɴɢ ᴄùɴɢ ɴɢàʏ, ᴄʜị ʏ. (ᴛʀú ᴘʜườɴɢ Đôɴɢ ᴋʜê, ǫᴜậɴ ɴɢô ǫᴜʏềɴ) đã ᴅẫɴ ᴛʜᴇᴏ ᴄᴏɴ ɴʜỏ ᴛớɪ ᴄʜùᴀ ʟễ ᴘʜậᴛ. sᴀᴜ ᴋʜɪ ᴠáɪ ᴠọɴɢ ᴛạɪ ᴄổɴɢ sᴀᴜ, ᴛʜấʏ ᴋʜᴜôɴ ᴠɪêɴ, ᴄảɴʜ ǫᴜᴀɴ ᴛʀᴏɴɢ ᴄʜùᴀ đẹᴘ, ᴄʜị ʏ. ᴄó ᴅừɴɢ ʟạɪ ᴄʜụᴘ ảɴʜ ʟưᴜ ɴɪệᴍ ᴄʜᴏ ᴄᴏɴ.

ᴛʜấʏ ᴠậʏ, sư ᴛʀụ ᴛʀì ᴄʜùᴀ ʟà Đạɪ đứᴄ ᴛʜíᴄʜ ʙ.ᴘ. đã ᴄó ᴛʜáɪ độ xᴜᴀ đᴜổɪ, đồɴɢ ᴛʜờɪ ᴄó ʟờɪ ɴóɪ ᴛʜɪếᴜ ᴄʜᴜẩɴ ᴍựᴄ, ᴛʜậᴍ ᴄʜí ᴄòɴ ᴅùɴɢ ɴắᴍ ʜươɴɢ đᴀɴɢ ᴄʜáʏ ở ʟư ʜươɴɢ ɢầɴ đó để đᴜổɪ 2 ᴍẹ ᴄᴏɴ ᴄʜị ʏ. ʀᴀ ɴɢᴏàɪ.

sự ᴠɪệᴄ sᴀᴜ đó đượᴄ ᴄʜị ʏ. đăɴɢ ᴛảɪ ʟêɴ ᴍxʜ ᴠà ᴋʜɪếɴ ᴋʜôɴɢ íᴛ ɴɢườɪ ʙứᴄ xúᴄ.

ɴɢᴀʏ sᴀᴜ ᴋʜɪ ɴʜậɴ đượᴄ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ, ᴜʙɴᴅ ᴘʜườɴɢ Đằɴɢ ʟâᴍ đã ᴛʜàɴʜ ʟậᴘ ᴛổ ᴄôɴɢ ᴛáᴄ ᴠà ʟàᴍ ᴠɪệᴄ ᴠớɪ sư ᴛʀụ ᴛʀì ᴄʜùᴀ ᴛʀᴜɴɢ ʜàɴʜ, ɴɢᴜồɴ ᴛʀêɴ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ ᴛʜêᴍ.

ᴛʀᴏɴɢ ʙᴜổɪ ʟàᴍ ᴠɪệᴄ ᴠớɪ ᴜʙɴᴅ ᴘʜườɴɢ Đằɴɢ ʟâᴍ, Đạɪ đứᴄ ᴛʜíᴄʜ ʙ.ᴘ. ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ, ʜôᴍ đó ᴍẹ ᴄᴏɴ ᴄʜị ʏ. ᴍặᴄ áᴏ ᴅàɪ đếɴ ᴄʜụᴘ ảɴʜ ᴛạɪ ᴄʜùᴀ, ᴋʜôɴɢ đúɴɢ ᴠớɪ ᴛʀᴀɴɢ ᴘʜụᴄ ᴄủᴀ ɴɢườɪ đɪ ʟễ ᴘʜậᴛ ɴêɴ đã ᴍờɪ ᴍẹ ᴄᴏɴ ᴄʜị ʏếɴ ʀᴀ ᴋʜỏɪ ᴄʜùᴀ.

ᴄòɴ ᴠề ʜàɴʜ ᴠɪ ᴅùɴɢ ɴắᴍ ɴʜᴀɴɢ đᴀɴɢ ᴄʜáʏ đậᴘ ᴠàᴏ ᴛᴀʏ ᴄʜị ʏ., đạɪ đứᴄ ɢɪảɪ ᴛʜíᴄʜ ᴄʜỉ ʟà ᴠô ý ᴠẩʏ ɴʜᴀɴɢ ᴠàᴏ ᴛᴀʏ ᴄʜị ʏ. ᴄʜứ ᴋʜôɴɢ ʜề ᴄố ý, ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ᴛʀêɴ ᴠɪᴇᴛɴᴀᴍɴᴇᴛ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ ᴛʜêᴍ.

ǫᴜá ᴛʀìɴʜ ʟàᴍ ᴠɪệᴄ, đạɪ ᴅɪệɴ ᴘʜườɴɢ Đằɴɢ ʟâᴍ ᴄũɴɢ đã ɢɪảɪ ᴛʜíᴄʜ ᴠớɪ đạɪ đứᴄ ʀằɴɢ ᴋʜôɴɢ ᴄó ǫᴜʏ địɴʜ ᴄấᴍ ᴘʜậᴛ ᴛử đɪ ʟễ ᴄʜùᴀ ᴋʜôɴɢ đượᴄ ᴍặᴄ áᴏ ᴅàɪ, ɴʜấᴛ ʟà áᴏ ᴅàɪ ᴛʀᴜʏềɴ ᴛʜốɴɢ.

ɴɢᴜồɴ ᴛʀêɴ ᴄũɴɢ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ ᴛʜêᴍ, ᴍặᴄ ᴅù đã đượᴄ ɢɪảɪ ᴛʜíᴄʜ ᴠề ǫᴜʏ địɴʜ ᴛʀᴀɴɢ ᴘʜụᴄ ᴋʜɪ đɪ ʟễ ᴄʜùᴀ, ɴʜưɴɢ đạɪ đứᴄ ᴘ. ᴠẫɴ ɢɪữ ɴɢᴜʏêɴ ǫᴜᴀɴ đɪểᴍ ᴋʜôɴɢ ᴄʜᴏ ᴅᴜ ᴋʜáᴄʜ ᴍặᴄ áᴏ ᴅàɪ, ᴛʀừ ᴋʜɪ ʟà áᴏ ᴅàɪ ᴍàᴜ ɴâᴜ ᴋʜɪ ᴠàᴏ ᴄʜùᴀ ᴠà ᴘʜảɪ ʜạɴ ᴄʜế ᴄʜụᴘ ảɴʜ ᴛʀᴏɴɢ ᴋʜᴜôɴ ᴠɪêɴ ᴄʜùᴀ ᴠàᴏ ᴍùɴɢ 1, ɴɢàʏ ʀằᴍ.

ɴɢᴏàɪ ʀᴀ, ᴄʜíɴʜ ǫᴜʏềɴ ǫᴜậɴ ʜảɪ ᴀɴ ᴄũɴɢ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ, ᴛừ ɴʜɪềᴜ ɴăᴍ ɴᴀʏ, đã ᴄó ʀấᴛ ɴʜɪềᴜ ɴɢườɪ ᴅâɴ địᴀ ᴘʜươɴɢ ᴠà ᴅᴜ ᴋʜáᴄʜ ᴛʜậᴘ ᴘʜươɴɢ ᴄũɴɢ đã ᴄó ɴʜɪềᴜ ᴘʜảɴ áɴʜ ᴠề ᴍộᴛ số ᴘʜáᴛ ɴɢôɴ, ᴄư xử ᴋʜôɴɢ ᴄʜᴜẩɴ ᴍựᴄ ᴄủᴀ Đạɪ đứᴄ ᴛʜíᴄʜ ʙ.ᴘ..

Trước đó vào tháng 5/2019, ʀấᴛ ɴʜɪềᴜ ᴘʜậᴛ ᴛử đã ᴘʜảɴ áɴʜ ᴠề ᴠɪệᴄ đạɪ sư ᴘ. ᴛʜườɴɢ ʙᴜôɴɢ ʟờɪ ᴋʜɪếᴍ ɴʜã ᴄʜỉ ᴠì ᴘʜậᴛ ᴛử ᴄʜụᴘ ʜìɴʜ ʟưᴜ ɴɪệᴍ ᴛạɪ ᴄʜùᴀ.

ᴛʜờɪ đɪểᴍ đó, ᴍỗɪ ᴋʜɪ ᴛʜấʏ ᴘʜậᴛ ᴛử ʜᴀʏ ᴋʜáᴄʜ ᴛʜậᴘ ᴘʜươɴɢ ᴄʜụᴘ ảɴʜ ᴛʜì đạɪ đứᴄ ᴘ. ǫᴜáᴛ ᴛʜáᴏ, ᴅọᴀ ɴạᴛ: “ᴄʜúɴɢ ᴍàʏ ᴄúᴛ ɴɢᴀʏ ʀᴀ ᴋʜỏɪ ᴄʜùᴀ, ᴋʜôɴɢ ᴛᴀᴏ ᴛʜả ᴄʜó ʀᴀ ᴄắɴ ɴáᴛ ᴍặᴛ ᴄʜúɴɢ ᴍàʏ ʙâʏ ɢɪờ…”.

ᴄũɴɢ ᴛừ sự ᴠɪệᴄ ɴàʏ, Đạɪ đứᴄ ᴛʜíᴄʜ ʙ.ᴘ. ᴄũɴɢ đã ʙị ɢɪáᴏ ʜộɪ ᴘʜậᴛ ɢɪáᴏ ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ ᴛᴘ ʜảɪ ᴘʜòɴɢ ᴋỷ ʟᴜậᴛ ᴅướɪ ʜìɴʜ ᴛʜứᴄ ᴋɪểᴍ đɪểᴍ, sáᴍ ʜốɪ.

error: WP Content Copy Protection